За компанията

“Инект” ООД е създадена през 1995г. в гр. Бургас.  Основателите му са инженери с богат професионален опит в промишлеността. В началото на своето създаване фирмата се занимава с търговия на продукти и консумативи за промишлеността, както и с корабно техническо снабдяване. В последствие бе изградена собствена производствена база, снабдена с металообработващи машини и преси, преси за каучук, професионална заваръчна техника, техника за производство на гарнитури и уплътнения, технология за слепване на транспортни ленти. Фирмата разполага и с магазин, който предлга висококачествени продукти за промишлеността. Нашите продукти и услуги намират приложение в енергетиката, кораборемонта, текстилната промишленост,  хранително –вкусовота промишленост, металургията, селското стопанство, транспорта. Политиката на предприятието е в условията на съществуващия пазар да предлагаме продукти и услуги с постоянно високо качество на приемлива цена, с което да удовлетворим изискванията на своите клиенти.


Инект ООД предлага:


- Висококачествени суровини и материали;
- Лоялност и коректност;
- Покриване на изискванията към продукта;
- Квалифициран персонал, който може да помогне при специфициране изискванията на клиента и да ги изпълни до пълно съответствие.