Услуги и дейности

 

 

Производство

 

1. Изработване на детайли, части и възли от:

  - Метали - стомана, неръждаема стомана, чугун, бронз, месинг, алуминий и други;
  - Технически пластмаси - тефлон, полиамид, полиетилен, полиуретан и други;
  - Каучукови смеси - NBR, SBR, EPDM и други;
  - Композитни материали;
  - Графит.
 

2. Изработване на стоманени детайли с изисквания за висока твърдост чрез термична обработка или твърдосплавно напластяване.

 

3. Изработване на уплътнения за тръбопроводи, арматура, топлообменници:

  - Гарнитури, меки уплътнения;
  - Графитни пръстени за високи температури;
  - “О” - пръстени;
  - Профилни уплътнения;
  - Мембрани.
 

4. Метални конструкции.

 

5. Консултация за разработване на изискванията към продукта. Конструктивно и функционално проектиране.

Ремонт

 

1. Двигатели с вътрешно горене.

 

2. Помпи: центробежни, бутални, пластинкови, винтови, зъбни, плунжерни.

 

3. Компресори, вакумпомпи, въздуходувки.

 

4. Механизми: редуктори, зъбни предавки, съединители, лостови системи и други.

 

5. Сертифициран ремонт на товаро-подемни съоръжения.

 

6. Корабни машини, механизми и системи.

 

7. Електрически машини и апарати: електродвигатели, генератори, автоматични прекъсвачи и други.

 

8. Хидравлични и пневматични системи и компоненти: помпи, цилиндри, хидро- и пневмо-двигатели, разпределители.

 

9. Тръбопроводи и арматура.

 

10. Метални конструкции.

 

11. Възстановяване на части за машини, механизми, арматура.

 

12. Възстановяване на части с изискване за висока повърхностна твърдост: HRC 40, HRC 50, HRC 60.

 

13. Транспортни ленти.

Снабдяване

 

1. Снабдяване на промишлени предприятия с техническо оборудване, части, материали и консумативи.

 

2. Корабно техническо снабдяване.

 

3. Консултация при специфициране изискванията на клиента.

 

4. Изпълняване на заявки до врата за корпоративни клиенти.